031 531 086 gradbenistvo.ah1@gmail.com

EKO SKLAD

Eko sklad kot specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji med drugim dodeljuje nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije fizičnim in pravnim osebam.

Subvencije za fasado

Naša ekipa vam lahko priskoči na pomoč pri ureditvi vse potrebne dokumentacije in pridobitvi nepovratnih sredstev. Več o javnem razpisu ter vso dokumentacijo in javni poziv EKO SKLADA RS najdete na povezavi: http://www.ekosklad.si